Przejdź do treści

ARTRA Kroniki miejskie

26,00 

Muzyka nagrana podczas warszawskiego koncertu w 2018 roku

Kategoria:

Artra – “Kroniki Miejskie”

To jest debiutancki album polskiego avant jazz trio artra, który składa się z trębacz / klarnecista Witolda Popiel, perkusista Leszka Gapski i wokalisty Joanny Swirska. Muzyka, nagrana na żywo, to ciągły improwizowane kawałek później podzielony na sześć utworów, z częściami wokalne overdubbed później w studio. Na płycie albumu nie podano żadnych kredytów składu (stworzony przez popiel, który jest również znanym artystą graficznym i malarzem) i dlatego zakłada się, że należą do muzyków zaangażowanych.

Zaangażowanie popiel z polskim avant avant wraca do 1972 roku, kiedy był aktywny z legendarnym zespołem grupy w skladzie (z milo kurtis, Andrzejem Przybielski i innymi) a w 1973 roku stworzył artra z gapski, który z nich był jednym z nich. Został ponownie aktywowany ponad czterdzieści lat później, prowadząc do nagrania tego albumu.

Muzyka przedstawia dwie odrębne warstwy: w rozmowa między popiel i gapski, a wokal wokal, który pochodzi z polskiej tradycji folkloru, zarówno muzycznie, jak i stylistycznie. Amalgamat tych dwóch warstw tworzy nowy muzyczny krajobraz, który zamierza odzwierciedlać kroniki miejskie („Kroniki Urban” w polskim) warszawskiej przestrzeni miejskiej. Ogólny efekt muzyki jest bardzo potężny i efektowny, pełen emocji i skomplikowanych wymian, wzmocniony przez elektronikę i efekty dźwiękowe i podwyższony na wyższy poziom z częściami wokalne.

Album udowadnia, że avant jazz nadal żyje i kopie w Polsce, choć głównie ukryte z oczu publicznych. Jest całkiem inna od darmowej sceny muzycznej, która jest dość silna w Polsce od czasów Tysiąclecia, ponieważ porusza się poza czysto muzyczne koncepcje w interakcję z innymi formami sztuki, filozofią i świadomości społecznej, jak to zawsze było, Od kiedy została uruchomiona przez w pokolenie na początku lat 1970-tych.

Album oferuje hojną dawkę głębokich muzycznych doświadczeń, wirtuozowski występów i odważnych, artystycznych oświadczeń, które uderzyło w słuchacza prosto między jego uszami. Nie dla wszystkich, ale otwarci słuchacze powinni mieć dzień pola z tą muzyką, która zasługuje na powtarzające się sesje słucham.

Dzięki Bogu, że muzyka taka jak ta jest jeszcze dzisiaj zrobiona!

http://www.adambaruch.com/reviews_item.asp?item=105817

Artra – “Kroniki Miejskie”

This is the debut album by the Polish Avant-garde Jazz trio Artra which comprises of trumpeter / clarinetist Witold Popiel, percussionist Leszek Gapski and vocalist Joanna Swirska. The music, recorded live, is a continuous improvised piece later divided into six tracks, with the vocal parts overdubbed later on in the studio. No compositional credits are stated on the album’s artwork (created by Popiel, who is also a renowned graphic Artist and painter) and therefore are assumed to belong to the musicians involved.

Popiel’s involvement with the Polish Avant-garde Jazz goes back to 1972, when he was active with the legendary ensemble Grupa W Skladzie (with Milo Kurtis, Andrzej Przybielski and others) and in 1973 he formed Artra with Gapski, which was re-activated over forty years later, leading to the recording of this album.

The music presents two distinct layers: the improvised conversation between Popiel and Gapski, and the overdubbed vocals, which come from the Polish folklore tradition, both musically and stylistically. The amalgam of these two layers creates a new musical landscape, which intends to reflect the City Chronicles („Kroniki Miejskie” in Polish) of the Warsaw urban space. The overall effect of the music is very powerful and striking, full of emotions and intricate exchanges, enhanced by electronics and sound effects and elevated to a higher level with the vocal parts.

The album proves that Avant-garde Jazz is still alive and kicking in Poland, although mostly hidden from the public eyes. It is quite different from the Free Jazz / Improvised Music scene, which is pretty strong in Poland since the turn of the Millennium, as it moves beyond purely musical concepts into interaction with other Art Forms, philosophy and social awareness, as it always did, since it was initiated by the Hippie generation in the early 1970s.

The album offers a generous dose of deep musical experiences, virtuosic performances and bold Artistic statements, which hit the listener right between his ears. Not for everybody, but open-minded listeners should have a field day with this music, which deserves repeated listening sessions.

Thank God that music like this is still being made today!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ARTRA Kroniki miejskie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.